Zabudowy izotermiczne

Konstrukcja samonośna klejona z płyt warstwowych typu "sandwich"

Ściany oraz dach wykonane z płyt warstwowych izolowanych typu "sandwich"

Drzwi tylne dwuskrzydłowe z jednym zamkiem na każde skrzydło drzwi

Podłoga jako płyta warstwowa izolowana typu "sandwich"

Oświetlenie wewnętrzne w postaci wpuszczanych lamp - 2 szt, włącznik oświetlenia umieszczony w kabinie kierowcy. Oświetlenie obrysowe - diodowe + dodatkowe światło STOP

Wyposażenie zewnętrzne zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego