Naprawy powypadkowe

W związku z dynamicznym rozwojem firmy ITS System, wychodząc naprzeciw naszym klientom postanowiliśmy otworzyć dział „Likwidacji Szkód Komunikacyjnych”. W którym będziemy zajmować się naprawami zabudów pojazdów dostawczych i ciężarowych do 12DMC.

W czasach zawirowań na rynku motoryzacyjnym i braku komponentów, gdzie ciężko z dostępnością pojazdów nowych, zauważyliśmy tendencję że klienci bardziej dbają o swoje pojazdy i częściej je naprawiają.

Dzięki znajomości procedur Firm Ubezpieczeniowych, będzie można u nas naprawić prawie każdy rodzaj zabudowy pojazdu bezgotówkowo, na koszt Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Likwidujemy szkody z każdym ubezpieczycielem, który ma swoje przedstawicielstwo w Polsce. Obecnie zawarte umowy z Leasingami skracają proces likwidacji szkody przynajmniej o tydzień dzięki stałym upoważnieniom.

Nasz zespół doświadczonych pracowników poradzi sobie z naprawą/wymianą większości zabudów, nie tylko własnej produkcji, ale i większości dostępnych konstrukcji w kraju. Nie będzie więc konieczności transportowania pojazdu na drugi koniec kraju, co niesie dodatkowe koszty często nie refundowane przez zakład ubezpieczeń.

Niezbędne dokumenty

Klienci proszeni są o wysłanie na adres e-mail: szkody@its-system.pl wiadomości, wpisując w temacie nr rejestracyjny pojazdu i numer szkody.

Zgłoszenie szkody OC, tam gdzie sprawca ma zawartą polisę, lub swojej polisy AC

Po zgłoszeniu szkody uzyskujemy numer,

Dowód rejestracyjny, skan z obu stron

Oświadczenie sprawcy, lub numer ID KPP / KMP notatki z policji,

Druk zgłoszenia szkody,

Upoważnienie do bezgotówkowej naprawy pojazdu / zgoda leasing

Oświadczenie VAT,

Uprawnienie do kierowania pojazdem / oświadczenie trzeźwości