Contact

ITS System LTD
Kwiatkowskiego 22 street
55-011 Siechnice, Poland
District Court for Wrocław-Fabryczna,
Taxpayer Identication Number (TIN): 8943037245
National Business Registry Number: 021801198


Contact form

Dział Handlowy
Sales Department
Karol Urbańczyk
Kierownik Sprzedaży
Sales Manager
tel. +48 786 118 112
e-mail: kurbanczyk@its-system.pl
Wiktor Nowacki
Specjalista ds. Sprzedaży
Sales Representative
tel. +48 790 595 535
e-mail: wnowacki@its-system.pl
Łukasz Kęska
Specjalista ds. Sprzedaży
Sales Representative
tel. +48 504 576 826
e-mail: lkeska@its-system.pl
Car sales
for disabled people
tel. +48 504 576 826
e-mail: lkeska@its-system.pl
Dział Likwidacji Szkód
Insurance Settlement Department
Dariusz Krzeszowiec
Specjalista ds.likwidacji szkód
Insurance Settlement Manager
tel. +48 731 411 422
e-mail: szkody@its-system.pl
Dział Techniczny
Technical Department
Wojciech Langier
Kierownik Techniczny
Technical Manager
tel. +48 504 576 825
e-mail: wlangier@its-system.pl
Logistyka i zaopatrzenie
Logistics and pacesick
Grzegorz Bąbel
Kierownik Zaopatrzenia
Head of purchasing
tel. +48 603 943 559
e-mail: gbabel@its-system.pl
Zarząd Firmy
Management of the Company
Joanna Borkowska
Kadry i Finanse
Personnel and Finance
tel. + 48 605 042 923
e-mail: jborkowska@its-system.pl
Tomasz Borkowski
Prezes Zarządu
Cheef of Executive Officer
tel. +48 504 576 970
e-mail: tborkowski@its-system.pl